1
اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
زمان ثبت نام وانتخاب واحد غیرحضوری دانشجویان استعدادهای درخشان که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، پذیرفته شدگان می توانند از تاریخ 9/7/1393 لغایت 14/7/1393 با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir جهت ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر