1
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی 94-1393 برای ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام بدون ازمون استعدادهای درخشان دانشگاه پیام نور اینجا کلیک کنید 


 

v      گواهی تایید رتبه :
دانشجویانی که برای سایر دانشگاهها گواهی تایید رتبه نیاز دارند می توانند به استان محل تحصیل خود مراجعه و فرم مربوطه را به تایید ریاست محترم استان و یا معاونت محترم آموزشی استان برسانند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر